נגישות

שירותי הנגשה בספרייה

 

מעלית
שירותי נכים
חניית נכים
עמדות מחשב נגישות:
תוכנת הגדלה+קול

עמדות השאלה נגישות

 

ספרים מוקלטים

 

לולאת שמע

 

טמ"ס נייח

תפריט נגישות